Onderhoud

Omdat beveiligingssystemen regelmatig onderhouden dienen te worden en om aan de eisen van de Borg/CCV regeling te voldoen en uw beveiligingssysteem optimaal te laten functioneren bieden wij de mogelijkheid aan om een contract af sluiten voor een jaarlijks onderhoud van uw systeem.

Hierdoor wordt de kans op storingen en nodeloze alarmeringen tot een minimum beperkt.

Elk jaar wordt er met u contact opgenomen om een afspraak te maken voor de jaarlijkse inspectie.

Tevens heeft u recht op gebruik van de 24 uurs service dienst en een reactie tijd van maximaal 24 uur in geval van een storing aan uw installatie.

Tijdens het onderhoud van een alarmsysteem worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Melders worden gereinigd om nodeloos alarm te voorkomen;
  • Flitser en sirene worden getest;
  • De doormelding naar de meldkamer wordt getest (zoals inbraak-, overval-, sabotage- en brandalarm);
  • Noodstroom accu’s worden gemeten op capaciteit;
  • Het systeem wordt gecontroleerd op lekstromen;
  • Het geheugen wordt uitgelezen op systeemfouten;
  • Er wordt een back-up gemaakt van de programmering;
  • Er wordt een visuele controle uitgevoerd, waardoor het bereik van de melders optimaal blijft;
  • Er wordt gecontroleerd of de waarschuwingsadressen nog actueel zijn.