Beheerder taken BMI

Wanneer er in een pand een brandmeldinstallatie aanwezig is dient de gebruiker ervoor te zorgen dat er maandelijkse, 4 en 8 maandelijkse beheerderstaken worden uitgevoerd aan deze brandmeldinstallatie. Deze taken dienen uitgevoerd te worden door iemand met het diploma ‘Beheerder Brandmeldinstallatie’.

Wij kunnen deze maandelijkse beheerderstaken voor u uitvoeren, maar kunnen u ook een aanbieding doen voor het opleiden van uw medewerkers.

Indien wij voor u de werkzaamheden uitvoeren, zal dit uiteraard gebeuren volgens de huidige geldende eisen, normeringen en regelgeving, zoals de NEN2654.